guia
El Servei d’Informació Geogràfica (SIG) de Polinyà és una eina que facilita l’accés a informació del nostre territori. A través d’aquest Portal SIG es pot consultar: el Mapa i guia urbana de municipi, el Planejament urbanístic vigent, l’Inventari de camins, la guia d'Activitats empresarials, i com accedir als Hidrants en cas d’emergència.

Us convidem a explorar-ho . . .
guia
guia
guia
guia
guia